Belgický kůň

Belgický kůň

Ať už řeknete belgický kůň, belgik nebo brabantský chladnokrevník, myslíte to samé, totiž starobylé plemeno těžkého tažného koně. Jeho krev pravděpodobně ovlivnila téměř všechna tažná plemena a znám byl už v antickém Římě.


Původ a historieSpolu s arabským plnokrevníkem a pár dalšími patří belgik k nejstarobylejším koňským plemenům. Jeho původ se odvozuje přímo od ardenského koně, který je zas v přímé návaznosti až na primitivní západoevropské koně.Už v Ceasarových Zápiscích lze nalézt zmínku o těchto mohutných koních; císař o nich píše jako o ochotných, neúnavných pracovnících.Ve středověku byl belgický chladnokrevník znám pod jménem flanderský kůň a s touto identitou byl využíván při šlechtění anglických koní a také shirského koně, clydesdalského koně a vliv měl také na vývoj irského tažného koně. Od roku 1870 existují tři linie tohoto plemene: Gros de la Dendre, Gris du Hainaut, která se vyznačuje produkcí ryzáků a červených běloušů, a Colosses se la Mehaque.V 50. letech 19. století začal být používán i k vylepšování středoevropských plemen, například i českého a moravského chladnokrevníka.


Popis a charakteristikaBelgik má mohutnou postavu, která je typická pro většinu chladnokrevných koní. Jeho hlava je v poměru k tělu celkem malá a nehezká, působí však vlídným, inteligentním dojmem. Krk je krátký a silný,v ideálních proporcích se připojuje k pleci a nevýraznému kohoutku.Belgický kůň se také vyznačuje krátkým, mohutným tělem s mocnou oblou zádí, která je charakteristicky louplá. Kohoutková výška tohoto koně je 164 - 172 cm.Krátké a velmi silné tvrdé nohy patří mezi přednosti plemene. Kopyta jsou středně velká a dobře tvarovaná; na rozdíl od většiny chladnokrevníků belgik nemá na spěnkách dlouhé rousy.Zbarvení jednotlivých koní je ovlivněno především linií, ze které daný kůň pochází. Nejběžnější jsou hnědáci, ryzáci, plaváci i bělouši; zde převažují červení bělouši s černými znaky.


VyužitíJelikož je belgický kůň velmi pečlivě šlechtěn tak, aby vyhovoval zemědělským pracím a zároveň i náročným terénním i ekonomickým podmínkám, jedná se o zvíře odolné a vytrvalé, které vyniká svou unikátní silou. Chody belgika nejsou nijak výjimečné, pro praktické využití v zemědělství, lesnictví je však tento kůň ideální.